Christelijke integratieve coaching, TotalBalance coaching, supervisie & training

Christelijke coach Gorinchem

Christelijke coaching 

Christelijke coaching

ontdekken wat God zegt in de bijbel

Als Christelijke coach in Gorinchem werk ik vanuit wat God zegt in Zijn Woord over ons als mens. Mijn gebed is dat jij mag ontdekken hoe God jou heeft geschapen en wat bij jou past in je leven. Dat je vanuit Zijn rust kunt leven en tot bloei zult komen.  

In psalm 139 staat het zo mooi: ‘U was het die mijn nieren vormde, die mij weefde in de buik van mijn moeder. Ik loof U voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan.’

Je hoeft je waarde niet te verdienen,  jouw leven is kostbaar, uniek en waardevol, omdat je gemaakt bent door onze God. Omdat Hij jou wilde ben je ontstaan en heeft jouw leven zin, waarde en doel. 

 

Ben jij op zoek naar een Christelijke coach in Gorinchem?

Christelijke coaching is samen onderweg zijn in afhankelijkheid van God die zoveel meer doet dan wij bidden of beseffen. Dit geeft zoveel rust. Hoe jou leven ook is en voor welke uitdagingen je nu misschien staat, je hoeft het niet alleen te doen. God is erbij. 

Als coach voel ik mij dankbaar dat ik vanuit dit vertrouwen mag werken. Graag help ik jou bij de vragen die je hebt, bij jouw zoektocht. Tegelijk weet ik ook dat niet ik het ben, maar God die het werk  in ons doet. Mijn gebed is dat Hij mij leid in de vragen, de coaching die ik mag bieden. Hij kent jou en weet wat jij nodig hebt.

Mijn gebed is ook dat Hij  verder gaat waar wij in de coaching stoppen. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Als jij dit wilt, sluiten we onze afspraak af met gebed. In het vertrouwen dat we alles in Zijn handen mogen leggen.    

Christelijke coaching in verbinding met God

als reisgenoten samen onderweg

Als christelijke coach in Gorinchem of online, bied ik jou een tijdje samen op lopen op het pad van jouw leven. Wij zijn onderweg als pelgrims. Onderweg op ons levenspad geeft God ons reisgenoten. Dit kunnen familieleden zijn, een partner, vrienden, collega’s, kennissen, mensen van de kerk maar ook bijvoorbeeld een coach. Soms kan het fijn zijn om juist eens met iemand anders te praten, dan je eigen bekende kring. 

Als reisgenoot wil ik naar je luisteren, vragen stellen, spiegels voorhouden. Dit kan in gesprek, en ook maak ik gebruik van verschillende (creatieve) werkvormen. Ik wil je aanmoedigen om te ontdekken wat God in jou heeft gelegd. We maken ruimte om te kijken naar wat jou heeft gevormd en waar mogelijke belemmeringen zijn ontstaan. Ook maken we ruimte voor emoties van bijvoorbeeld boosheid, verdriet, rouw, angst, schaamte of wat het ook maar is wat jou pijn doet of wat je nog bij je draagt en wat jou belemmerd om voluit te leven. 

 Ik wil je aanmoedigen om te leven vanuit rust in vertrouwen en verbinding met God, jezelf (je hoofd en je hart) en de ander en keuzes te maken die passen bij hoe God jou heeft gemaakt. Je mag leren dat je mag ontvangen, van Gods genade, Zijn Liefde, God wil ons alles geven in overvloed.

Zodat je stevig geworteld, kunt groeien en bloeien om te staan als een stevige boom, te bloeien als een prachtige bloem, in kleuren die bij jou passen. Zodat je vrucht zult dragen voor de mensen om je heen.  Om zo Zijn Liefde, Zijn Licht te weerkaatsen om je heen. 

 

 • Worden wie je werkelijk bent, leven zoals past bij hoe God jou heeft geschapen.
 • Tijd en ruimte voor dat wat er NU is.
 • Tot rust komen, het oude leren loslaten, zodat er ruimte komt voor iets nieuws.
 • Durven ZIJN, durven leven naar je bestemming.
 • Rust, ruimte en keuzevrijheid ervaren.
 • Weten ik ben uniek, kostbaar, geliefd, waardevol.
 • Leven uit rust, vertrouwen en balans.
 • Keuzes maken en doelen stellen richting de toekomst
 • Plannen en overzicht.
 • Ontkiemen, wortelen, snoeien, groeien, bloeien, vruchtdragen.
 • Leven wat past bij jouw Eigenheid. 

 

Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 4:19

Christelijke coaching in Gorinchem of online

vanuit een christelijke visie op mens zijn.

Als christelijke coach, heb ik verschillende opleidingen gevolgd waarvan ik het geleerde graag combineer.

Bij Groundwork leerde ik het geven van integratieve coaching vanuit een christelijke wereldbeeld. Ik leerde dat coachen een ondersteunen is in jouw zoektocht naar heelheid en het ontwikkelen van een gezonde relatie met God, jezelf en anderen. Vanuit een christelijke visie op menszijn: dat we bedoeld zijn om als kinderen van God tot onze bestemming te komen in deze wereld waar gebrokenheid een onderdeel van is. Die bestemming houdt in dat we steeds meer gelijkvorming worden aan Jezus en in toenemende mate in staat zijn om onvoorwaardelijk lief te hebben. Vanuit dit christelijke perspectief wordt onze gebrokenheid niet ontkend, maar geheeld in Christus.

De integratieve benadering gaat er vanuit dat de verschillende dimensies in de mens – de lichamelijke, psychische, sociale en spirituele dimensie – elkaar beïnvloeden en één samenhangend geheel vormen. Als integratieve coach integreer aspecten uit verschillende psychologische stromingen die passend zijn voor waar jij op dat moment in jouw proces bent. Ik zet verschillende interventies integratief in, om jou op psychisch, fysiek en spiritueel niveau te begeleiden naar gezondheid en groei.

Het integratieve karakter van wat ik bij Groundwork leerde komt ook tot uiting in de focus op integratie in de persoonlijkheid vanuit de kennis dat neurologische en psychische integratie leiden naar gezondheid.

 

coaching in Gorinchem

Welkom in mijn gezellige praktijkruimte in Gorinchem

coaching online

Vanuit je eigen locatie, kunnen we elkaar ook online ontmoeten

Christelijke coaching – Total Balance coaching

vanuit Gods liefde kunnen wij anderen liefhebben

Christelijke coachen is het vak van liefhebben leerde ik in de opleidingen van TotalBalance. Met de TotalBalance methodiek wordt een probleem bij de bron aangepakt, waardoor Gods heling zichtbaar wordt. Psychologie wordt gecombineerd met pastoraat en theologie. Het volgen van de methodiek is gericht op het vinden van de balans voor jou, zodat  jij die dingen kunt gaan doen die God in jouw hart heeft gelegd. God is een God van herstel, als jij (weer) leert om Gods liefde te ontvangen, zul je hierdoor ook in staat zijn om andere lief te hebben, op welke unieke wijze dan ook. 

Je hoeft niet (blijvend) te leven vanuit ontmoediging, maar het is mogelijk om een leven te leiden met perspectief op een geweldige God die van ons mensen houdt en ons een leven in vrijheid gunt, waarbij we vanuit onze unieke kwaliteiten iets mogen bijdragen aan de wereld om ons heen. Tot eer van Hem.

De Total Balance methode is bijbels gefundeerd en tegelijk ook heel praktisch en direct toepasbaar. De methode is een mix van therapie en coaching op basis van pastoraat. Waarbij Jezus en het gebed een belangrijke rol innemen in de zoektocht om die persoon te worden zoals God jou heeft bedoeld. We maken gebruik van de creativiteit die God in alle mensen heeft gelegd. Je leert jezelf kennen, je koers te bepalen en tot je bestemming te komen en uit jezelf te halen wat God in je heeft gelegd. 

Met de TotalBalance methode werk je aan een stevig fundament om te komen tot totale balans en een leven wat past bij wie jij bent, een leven vanuit de bron.

 • Door eerst te kijken naar je verleden, wat heeft jou gevormd? Is er vrede met je verleden?
 • Daarna kijken we naar het heden, wie ben je, wat is jouw persoonlijkheid, wat past bij wie jij bent, wat motiveert jou?
 • Vandaar uit, kijk je naar de toekomst, wie wil jij zijn? Daarin staan de thema’s centraal:
  • Geloven
  • Groeien
  • Genieten
  • Gezond leven
  • Liefhebben

In de christelijke coaching sta jij centraal en bied ik op maat gemaakte coaching aan. Er is altijd ruimte voor wat voor jou op dat moment belangrijk is, ruimte voor het hier en nu, voor emoties, voor rouw, voor vragen voor waar jij op dat moment mee aan de slag wilt.

In mijn coaching combineer ik verschillende werkwijze vanuit zowel integratieve coaching als TotalBalance coaching, maar ook elementen uit bijv. tijdmanagement, persoonlijk leiderschap, pastorale counseling, verlies en rouw. Net wat op dat moment bij jou aansluit.

Verder bied ik:

 • Coaching voor deelnemers aan de coachopleiding van TotalBalance of deelnemers van het powerlife programma van powervrouwen.
 • Supervisie (voor Total Balance coachen in opleiding)
 • Coaching bij angst, stress en burn-out
 • Coaching bij HSP
 • Coaching op (persoonlijk) leiderschap voor werknemers en leidinggevenden.

Laat mij in de morgen Uw liefde horen, in U stel ik mijn vertrouwen, wijs mij de weg die ik gaan moet, mijn ziel verlangt naar U. 

Psalm 143:8

 

Testimonials christelijke coaching

wat zeggen anderen over christelijke coach in Gorinchem

Thea heeft een groot hart en had altijd wel een nieuw inzicht, leuke creatieve werkvorm of plan van aanpak om een stap te kunnen zetten naar mijn doel. Met haar rustig luisterende houding, warme ingerichte coachruimte en enthousiaste geloof in jou(w kunnen) wakkerde ze vertrouwen & moed in mij aan. Ze is er een ster in om je te helpen tot de kern te komen van jouw verlangen, helpt je obstakels te tackelen en samen met haar kon ik van abstracte en onoverzichtelijke situaties (chaos) een helder beeld (overzicht & kleine concrete stappen) krijgen, wat ik heel erg heb gewaardeerd! Lachen, huilen, kletsen, verkennen, spelen, graven, bidden.. Weet je welkom!

~ Renske ~

Ik voelde mij direct op mijn gemak nij Thea en vroeg haar: Wil je me helpen om te ontdekken waar ik energie van krijg en gelukkig van wordt. We zijn het Total Balance programma gaan gebruiken: een complete methode die je helpt te (her)ontdekken wie je was, wie je bent en wie je worden wilt. Ik kreeg van Thea alle tijd en ruimte om dit op mijn eigen creatieve manier vorm te geven. Thea hield me spiegels voor en hielp me om onder de oppervlakte te kijken.  Dit heeft geresulteerd in een baan die echt bij mij past en waar ik in augustus mag gaan beginnen. Ik ben Thea heel dankbaar voor haar liefdevolle houding.: ze leert je door de ogen van je Schepper naar jezelf te kijken.

~ Esther ~

Heb je vragen, wil je meer informatie of een afspraak maken, neem vrijblijvend contact op.

3 + 5 =